Jaar traject en training

Ibiza-Blauwe flesjes kopieklein

Jaartraject: Werken naar Verbondenheid:

“Van post traumatische stress, naar post traumatische groei”

Voor beroepsprofessionals die topprestaties willen neerzetten, én van het leven willen blijven genieten.
Ben je een beroepsprofessional die het beste uit zichzelf wilt halen in werk en privé?
Maar krijg je steeds vaker te maken met langdurige periode van stress, schokkende gebeurtenissen, en het beheersen van de krachten die daarbij vrijkomen?
Je bent goed opgeleid maar ervaart desondanks een overbelasting die een grote druk legt op jouw persoonlijk functioneren en wellicht heeft dit geleid tot uitval in je werk.
Je verlangt naar verbinding, maar merkt dat je jezelf afsluit, of blokkeert in contact met anderen.
Soms word je zomaar om niets boos of verdrietig, vindt je het moeilijk om “er te zijn” of blokkeer je.
Je merkt dat je veel afleiding zoekt in de telefoon, televisie, internet, alcohol, drugs, gokken of slechte eetgewoonte.
Mis je het gevoel van verbondenheid? Met jezelf, je naaste, of de wereld om je heen?
Dan is het de hoogste tijd voor persoonlijk onderhoud om weer van je leven te gaan genieten.

Doelstelling
Werken naar verbondenheid geeft je de kans opgedane ervaringen een plek te geven, en post traumatische stress te ontladen. Zo voorkom je dat het uit de hand loopt en ziek wordt. Duurzaam inzetbaar blijven doe je dan ook door je ballast uit het verleden achter je te laten en een nieuwe stap richting de toekomst te zetten!
Deze training is geen therapie, maar heeft wel een hoge therapeutische waarde.

Goals

  • Thuiskomen in je Zelf, psycho-educatie, zelfregulatie, persoonlijk meesterschap
  • Werken naar onderlinge verbondenheid en gebruik maken van steungroepen
  • Behandeling van Post Traumatische Stress en voorkoming van stoornissen daarin
  • Aanleren zelfhulp methodiek, begeleiding bij zingevingsvraagstukken, Life coaching
  • Het voorkomen van langdurige behandeltrajecten
  • Ondersteunen en informeren van het thuisfront

 

Veiligheid, vertrouwen, vakmanschap.
Wij werken met mensen die veel hebben meegemaakt, die in omstandigheden hebben gediend waar je niet zomaar over kan vertellen, mensen met beroepsgeheim of trauma’s waarbij de persoonlijke integriteit ernstig is aangetast.

Daarom is ons motto veiligheid, vertrouwen en vakmanschap. Wij werken met ervaringsdeskundige professionals die deze problematiek aankunnen en een bepaalde ”zijns-kwaliteit” hebben ontwikkeld. We doen dit op plekken waar de veiligheid gewaarborgd kan worden. Alles draait om vertrouwen in de begeleiding om zo een zinvol behandelklimaat te creëren. Alles wat er binnen de trainingen gebeurt blijft strikt vertrouwelijk en onder de deelnemers. Wij bieden een exclusief programma op maat voor cliënten waarbij anonimiteit vereist is.

Wetenschap
De wetenschap heeft aangetoond dat meerdaagse aaneengesloten behandeltrajecten meer effect hebben dan losse behandeltrajecten waarbij er in sessies van 45 – 60 minuten met mensen wordt gewerkt.

Met name bij mensen met PTSS waarbij schaamte, schuld, woede, teleurstelling, angst en verdriet, etc. een grote rol speelt is het creëren van een veilige bedding van groot belang in de behandeling.
In de trainingsweek op locatie wordt met name hier aandacht aan besteed, zodat deze dieper liggende problematiek aanbod kan komen en de emotionele spanning die daar zijn voedingsbodem vindt ontladen kan worden.

Wij werken met een lichaamsgerichte aanpak volgens de Somatic Experience methodiek van Dr. Peter Levine. Deze in samenwerking met de NASA ontwikkelde methodiek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neuro-biologie. Deze methodiek is o.a. succesvol gebleken in de behandeling van mensen die lang onder hoge druk hebben gestaan, zoals astronauten, veteranen, politieagenten, hulpverleners, etc. en post traumatische stress hebben opgelopen. (m.n.PTSS type 2).
Somatic experience ziet trauma in de eerste plaats als een biologisch verschijnsel en richt zich met name op de ontlading van, en het vergroten van de veerkracht van het zenuwsysteem van de cliënt.

Wij combineren dit met met de cognitieve gedragsmethodiek van o.a. Byron Katie (The Work) die zich met name richt op de overtuigingen die de cliënt heeft overgehouden aan zijn ervaringen. In combinatie met geleide ontspanningsoefeningen en (actieve) meditaties en bewegingsoefeningen wordt op een dieper niveau gewerkt aan het afleggen van de ”ballast” die de cliënt met zich meedraagt. Hierdoor krijgt het lichaam de kans te ontspannen en in deze ontspanning kan de heling plaatsvinden.

Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat de kans van slagen van een behandeling aanzienlijk vergroot wordt als het thuisfront wordt meegenomen in de behandeling. Daarom besteden wij hier extra aandacht aan. Met name omdat inmiddels bekend is dat de omgeving van mensen met  PTSS aanzienlijk te lijden hebben onder de aandoening van hun partner, vriend of familielid. Werken naar verbondenheid, met jezelf, je naasten en de wereld om je heen, werkt verbindend naar alle kanten en is daarmee een belangrijke hulpbron in ieders proces.

Een andere visie op medicijnen, verslaving en afhankelijkheid
Laten we voorop stellen dat medicijnen noodzakelijk kunnen zijn om erger te voorkomen, door moeilijke perioden heen te komen of pijn te verlichten. Het accepteren van deze “hulp” kan soms een belangrijke stap in het helingsproces zijn. Je wordt dan geholpen om er weer bovenop te komen en dan moet je er weer vanaf! Toch?
De hedendaagse psychologie wordt echter overspoeld met medicijnen die onze gemoedstoestand moeten verbeteren, maar waarvan de bijwerkingen soms nog erger zijn dan de kwaal. We creëren daarmee de voedingsbodem voor afhankelijkheid. En iedereen heeft op een of andere manier wel een verslaving of afhankelijkheid. Als er geen medicijnen gebruikt worden zien we vaak dat er een bepaalde mate van zelf medicatie aanwezig is in de vorm van alcohol of drugsgebruik, eten, gokken, tv kijken, sex, Facebook, chocolade, koffie en ook daar wordt men afhankelijk van of verslaafd aan.
We proberen zo tot ontspanning te komen en het leven dragelijk te maken.
Maar uiteindelijk zet het ons in ons eigen isolement en vergroot het onze afhankelijkheid alleen maar meer.

En omdat op deze gedragingen vaak taboe, schaamte of schuld zit, praten we er het liefst niet over en isoleren we nog meer.
En als goede hulp achterwege blijft dan ligt terugval op de loer en daar is de cirkel van afhankelijkheid rond.

Wat ons betreft is niet zozeer de afhankelijkheid of de verslaving het probleem, maar meer het gebrek aan verbondenheid met je Zelf, je naasten en de wereld om je heen. Wij zien dan ook de oplossing in werken naar verbondenheid.

Het filmpje hieronder geeft een wetenschappelijke onderbouwing van deze stelling.

The other view on addiction

 

Voor onze wijze van behandelen maakt het niet uit welke verslaving of afhankelijkheid  iemand heeft.

Werken naar verbondenheid is met name een op maat gemaakt aanbod voor ieder afzonderlijke deelnemer.
Een uitgebreide intake wordt daarom afgenomen alvorens men kan deelnemen.

Voor een informatief gesprek kan contact met Sander of Caroline worden opgenomen.

Sander Schouten: 0626498499
Caroline Schaay  : 0626366679